Princess cake

The Princess cake has been one of the most popular cakes in Sweden since the 1920s. It’s made out of cake layers, whipped cream, vanilla cream and green marzipan with icing sugar on top.

Princess cake

Linnégatan

Princess cake

STORE

null

Linnégatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Magnus Carlsson/imagebank.sweden.se

Menu