Movie theatre

There are many different types of cinema experiences in Sweden, from baby cinemas to movie theatres with complete dinner menus. Sweden can boast one of the highest numbers of movie theatres per capita in the world. The most-watched movies are typically made in the US or in Sweden

Movie theatre

There are more than 17 million cinema visits per year in Sweden, and about one-sixth go to see Swedish films. The first public movie screening in Sweden took place in the summer of 1896. The first movie theatre opened the year after in the capital Stockholm. But the first purpose-built permanent movie theatre opened in 1902 in Gothenburg in the southwest of Sweden, the city that is now home to Sweden’s largest film festival. In recent years most theatres in Sweden have been digitalised.

Linnégatan

Movie theatre

OFFICE

null

Linnégatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Mona Loose/imagebank.sweden.se

Menu