Laundry

In Sweden many students choose to live in a residence hall on-campus (dorm) or in a student apartment

Laundry

Other options include renting a room in an apartment. Regardless, doing your own laundry is a part of life in Sweden. Currently, more than 20,000 foreign students are studying in Sweden, making for a vibrant, international study environment. A good part of their social life revolves around their student union. The union can often help you with finding accommodation and other practical matters. Many Master’s Programmes are taught in English.

Linnegatan

Electric waste management

STORE

null

Linnégatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Magnus L. Karlsson/imagebank.sweden.se

Menu